SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Genel Dilekçe Formu
Lisansüstü Açılacak Dersler ve Görevlendirilen Öğretim Üyeleri Tablosu
Haftalık Ders Programı Bildirim Formu
Ders Seçme Formu
Lisansüstü Danışman Değişikliği Tablosu
Açılmayan Ders Yerine Yeni Derse Yazılma Formu
Lisansüstü Yeni Kayıtlı Öğrencilere Danışman Atanması Tablosu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Lisansüstü Ders İntibakı Tablosu
Yeni Ders Öneri Formu
Yüksek Lisans/ Doktora/Sanatta Yeterlik Aşamasında Uzmanlık Alan Dersi Açılması Formu
Askerlik Sevk Tehir Talep Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Planı Tablosu
Lisansüstü Danışman\ Proje Yürütücüsü Tercih Formu
Ders Saydırma/İntibak Formu