SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

100/2000 Doktora Burs Programı Kapsamında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Aday Öğrenci Listesi

20.02.2019

       19 Şubat 2019 tarihinde yapılan Doktora sınavında başarılı olarak, 100/2000 Doktora Programı kapsamında Lisansüstü Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların isimleri aşağıda yer almaktadır.

ANABİLİM DALI: TARİH

PROGRAM: OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYET TARİHİ

PROGRAM TÜRÜ: DOKTORA

  1. Elif Kanat
  2. Ayşe Güher Gülaçar
  3. Mine Çağır

KAYIT TARİHLERİ ve KAYIT YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Kesin Kayıtlar -

20-22 Şubat 2019 (2 Gün)

Kayıt Yeri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güney Yerleşke

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1.Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

2.Yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesini onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz etmesi zorunludur.

3. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

4. ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

5. Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5x6 Cm.) (2 adet)

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Adli Sicil Kaydı

8. SGK Hizmet Dökümü

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir

2.Kesin kayıt için gerekli belgeler, kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen elden teslim edilecektir.

3.Posta ile kayıt yapılamaz.

4. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

5. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Not: Lütfen işlemlerinizin aksamaması ve yoğunluk yaşanmasını önlemek için istenilen evrakların asıllarını ve üniversiteye teslim etmek üzere fotokopilerini kayda gelirken yanınızda eksiksiz bir şekilde bulundurun.