SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Af Kapsamında Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Adaylar

17.10.2018

Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

Muhammet KABAKCI (İşletme Tezli YL)

Tuncay FURUNCİ (İşletme Tezsiz YL)

Metin ÇEKMEGÜL (İktisat Doktora)

Kayıt Tarihleri

17-19 Ekim 2018          

Kayıt Saatleri:  08.30-16.00

Kayıt Yeri: Güney Kampüs Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Yatay Geçişte Kesin Kayıt İçin Belgeler

a) Transkript

b) Öğrenci Belgesi

c) Ders İçerikleri

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

e) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

f) Tezli YL ve Doktora Programları İçin Sınav Sonuç Belgeleri (ALES, Yabancı Dil)