SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi İlan Edilmiştir (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı)

26.12.2018

Lisansüstü Eğitim Öğretim Akademik Takvimi

Bahar Yarıyılı

Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

14 Ocak 2019

Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvurularının Alınması

14-18 Ocak 2019

Ders Programlarının İlanı

28 Ocak 2019

Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvurularının Değerlendirilmesi

28 Ocak - 01 Şubat 2019

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması

28 Ocak - 08 Şubat 2019

Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Sonuçlarının İlanı

04 Şubat 2019

Asil Öğrenci Kayıtları

05-06 Şubat 2019

Yedek Öğrenci Kayıtları

07 Şubat 2019

Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri

04-08 Şubat 2019

Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

10 Şubat 2019

Derslerin Başlaması

11 Şubat 2019

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

11-15 Şubat 2019

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.)ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

22 Şubat 2019

Derslerin Bitmesi

24 Mayıs 2019

Yarıyıl Sonu Sınavları

25-31 Mayıs 2019

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

12 Haziran 2019

Bütünleme Sınavları

17-21 Haziran 2019

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

28 Haziran 2019