SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dönem Projelerinin Son Teslim Tarihi Hakkında

12.12.2018

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine!

Dönem Projelerinin Danışmanlar tarafından değerlendirildikten sonra Enstitüye teslim edilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2018 olup süre uzatımı yapılmayacaktır. Dönem Projesi Dersi Raporlarının doldurularak Danışmanlara imzalatılmış olması ve Dönem Projesinin word halinin olduğu bir CD ile birlikte Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Şu anda 3. yarıyılında olan öğrencilerimiz bu süre içerisinde Dönem Projelerini teslim etmediği takdirde öğrenim süreleri dolmuş olacağından okul ile ilişikleri kesilecek ve kayıtları silinecektir. Bilgilerinize duyurulur.