SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Sınav Sonuçları Hakkında

29.01.2019

Kontenjan ilanında belirtilen "İlan edilen Tezsiz Yüksek Lisans Programına kaydolan öğrenci sayısının 10 (on) kişinin altında olması halinde ilgili program açılmayacaktır." kararına istinaden Programı kazanan öğrenci sayısı 10'un altında olduğundan ilgili Program açılmayacaktır.