SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Müdürün Mesajı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

Üniversitemizin stratejik amacı, bir araştırma üniversitesi olmaktır. Bu çerçevede lisansüstü eğitim ve öğretime özel bir önem verilmektedir.  Üniversitemizin eğitim ve öğretime, lisansüstü programlarla başlamış olması da bunun önemli göstergelerindendir.

Günümüzde gelişmenin ve stratejik üstünlüğün en önemli faktörü, insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarını geliştirebilen ve bunu çalışma hayatında iyi kullanabilen ülkeler ve kurumlar, diğerlerine göre önemli stratejik üstünlükler elde etmektedirler. Yüksek düzeyde “kaliteli eğitim”, “organizasyon” ve “disiplin” düzeyine sahip bir ülke, yakılıp yıkılsa da, bir şekilde refaha ulaşabilir, kaybettiği zenginliği kısa bir süre sonra elde edebilir. Şüphesiz az gelişmişliğin ve yoksulluğun nedenlerini de bu üç unsurun (kaliteli eğitim, organizasyon ve disiplinli çalışma düzeni) eksikliğinde aramak gerekir.

Eğitim/öğretimdeki temel amacımız, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve kişiliklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Tek başına bilgi yeterli değildir, bilgiyi yönetim ve iş hayatına aktarmak ve onunla bir değer üretmek gerekir. Bilgi ve beceri de yeterli değildir. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, güven ve iyi ilişkiler kurabilmek gibi insani ve etik özellikler de önemlidir.