SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Vizyon-Misyon

Misyon

Uluslararası standartta özgün bir anlayış içinde lisansüstü programları yürütmek ve üretilen bilgiyi toplumun yararlanmasına sunmak. 

 

Vizyon
İstanbul Medeniyet Üniversitesini, medeniyetimizin kaynaklarını referans almak suretiyle sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma ve eğitim kurumları camiası içinde daha etkin kılarak Dünya ölçeğinde üst noktaya taşımak.