SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlk Doktora Mezununu Verdi

15.08.2016

İktisat Anabilim Dalı İktisat Doktora Programı öğrencisi Şerif CANBAY 11.08.2016 tarihinde "Ar-Ge Harcamalarının Makroekonomik Etkileri: Seçilmiş Ülke Örnekleri" başlıklı tezini savunarak oybirliği ile başarılı sayılıp mezun olma hakkına sahip olmuştur..Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.