SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÖK İstatistik Veritabanı Açıldı

16.05.2016

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye yükseköğretiminin geleceği için önemli bir yatırım yaparak Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemini (YBYS) yeni bir mimari tasarımla ve alt yapısını güçlendirerek etkinleştirmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarının istatistikî verilerle net bir şekilde ortaya konulması, strateji ve politika geliştirme süreçlerinin sistematik ve veriye dayalı olarak yürütülmesi ve tüm karar verme süreçlerinde karar kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlanan istatistik.yok.gov.tr kamuoyunun ilgi ve bilgisine açılmıştır.   

Türkiye yükseköğretiminde kalite geliştirme süreçlerine katkı sağlaması hedeflenen ve beta versiyonu yayınlanan istatistik.yok.gov.tr web sitesinde üniversitelerin öğrenci sayılarından akademisyenlerin yayın sayılarına, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısından uluslararası öğrenci sayılarına kadar yükseköğretim kurumlarının tomografisini çekecek pek çok bilgi yer almaktadır. Sistemin en önemli özelliklerinden biri, anlık güncelleme ile bilgi akışının sürekli ve güvenilir olmasıdır.