SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yatay Geçiş

Yatay geçiş

Madde 14

a) Başvuru Şartları;

 • Başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı lisansüstü programda kayıtlı olmak,
 • En az bir yarıyılını tamamlamış olmak,
 • Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmamak ve not ortalaması en az 3,00 olmak,
 • Disiplin cezası (yurtiçi) almamış olmak,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için Senato Esasları 13. maddede belirtilen başvuru koşullarını sağlamak,
 • Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına başvurmak için adayların en az 60 AKTS’lik ders yükünü tamamlamış olmaları ve akademik takvimde belirlenen süre içerisinde başvurması gerekir.

b) Yatay Geçiş Başvurusunda İstenen Evraklar:

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu (Form İçin Tıklayınız)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
 • Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi
 • ALES belgesi (T.C. vatandaşı ve bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayan Yabancı uyruklu öğrencilerden)
 • Yabanci dil belgesi (başvurulan programda yabancı dil şartı olması halinde)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlik belgesi
 • Disiplin cezası almadığına dair belge
 • Ders içerikleri
 • Pasaport veya Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için)