SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Felsefe

Felsefe Bölümü Doktora programıyla, öğrenciler, yine klasik felsefe dilleri ağırlıklı bir eğitim öğretim programında kazandıkları formasyonu geliştirme, kaynaklar arasında mukayeseli çalışma yapma, eleştirme, düşünme ve felsefi bilgiyi ilerletme şansını yakalayacaklardır. Böylece bölümümüzün vizyonu olan, dünyadaki bilimsel, teknolojik, toplumsal gelişmeler ve olaylar karşısında akli duyarlılığı olan, meraklı, sorgulayan, eleştiren, düşünen ve yeni yaklaşımlar geliştiren, bütün bunları yaparken evrendeki yegâne ahlak varlığı olduğunun bilinci içerisinde olan araştırmacı insan tipini yetiştirme amacına daha da yaklaşılacaktır.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile derinleştirir ve alana yönelik özgün yaklaşımlar oluşturur.
Felsefe alanında sahip olunan ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için 
yerli ve yabancı kaynakları tanır.
Felsefe alanındaki yeni gelişmeleri ve yaklaşımları sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve inceler.
Felsefe alanında özgün bir konu, problem veya kişiyi araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
Felsefe alanında uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.
Felsefe alanında eleştirel düşünme ile felsefi sorunlara yeni düşünce ve çözümler getirir.
Felesefe alanında kaynak dillerden en az birini Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü iletişim kurar ve tartışır.
Felsefe alanını ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerinde rol alır.