SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarih

Tarih anabilim dalı doktora programı, öğrencileri tarihin belirli alanlarında uzman olarak yetiştirmeyi amaçlar. Program süresince öğrenciler, tarihin herhangi bir dönemde veya güncel olarak ortaya çıkmış araştırma sorunlarına üretken ve eleştirel olan bilimsel düşünceyle cevap verebilen araştırmacı ve akademisyenler olmaları için eğitilirler.

Mezunlardan, kendi araştırmalarının sonuçlarına dair hem sözlü hem de yazılı bilimsel çalışmalar yapmaları beklenir. Öğrenciler, çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olacaklar ve kendi alanlarına dair tarih ve metodolojide derinlik kazanacaklardır.

İçinde bulunduğumuz İstanbul şehri sosyal bilimciler için hayati önem arz eden arşiv ve yazma kütüphanelerine sahiptir. Buradaki kaynakların değerlendirilmesi sadece Türkiye tarihi için değil dünya tarihi için de bir kazanımdır.

Programımızdan mezun olanlar medeniyet ve kültür dairesi içerisinde dil, tarih, edebiyat, sanat, felsefe ve psikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinme amacında olan üniversitemiz ve Edebiyat Fakültemizin misyonuna katkıda bulunacaktır.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

  1. Tarih disipliniyle diğer sosyal bilimler arasında ilişki kurar ve uygular.
  2. Tarih disiplininin araştırma-inceleme metotlarını bilir ve yeni bir araştırma alanında uygular.
  3. Tarihi olaylara tarih metodolojisi çerçevesinden orijinal sorgulamalar ve değerlendirmeler getirir.
  4. -Tarih disiplinin araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak yeni alanlarda bağımsız bilimsel çalışmalar yapabilir.
  5. Tarih disiplinin araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak orijinal bağımsız çalışmalar yapabilir.
  6. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilir.
  7. Bilimsel yazım tekniklerini kullanmayı öğrenir.
  8. Güncel gelişmelere tarihi perspektiften orijinal bakış açıları getirir.
  9. Seçmiş olduğu alanda Tarih literatürünü ve kaynakları bilir ve kritik eder.