SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora programı; Türk dili ve edebiyatının dil, sanat ve kültür birikimini bilimsel yöntemlerle araştıran, onları mukayese ederek yorumlayan akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe bağlı olarak amaçlarımız şunlardır:

Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yeri, gelişimi ve eserlerinin değerlendirilmesi için sahasının uzmanı bilim insanlarını yetiştirmek;

Türk dil ve edebiyatının evrensel bilim, kültür ve sanata katkılarını araştırmak;

Türk dili ve edebiyatının Türk tarihi, kültürü ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalar yapmak;

Türk edebiyatı ve estetiği üzerine çalışmalar yapmak; bilim dili olarak Türkçenin imkânlarını araştırmak.

Program Yeterlilikleri:
Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlikler:

 1. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak akademik düzeyde doğru ve etkin kullanma.
 2. Türk dili ve edebiyatına ait bilimsel kuram ve kavramları farklı bir araştırma alanında uygulama.
 3. Türk dili ve edebiyatı alanlarında bilimsel araştırma, tahlil ve değerlendirme yapabilme.
 4. Çalıştığı alanda Türk dili ve edebiyatı metinlerini akademik düzeyde yorumlama, mukayese etme ve değerlendirme.
 5. Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel bir araştırmada bireysel olarak sorumluluk alma, bağımsız çalışma yapma.
 6. Türk dil ve edebiyatına dair bir konuyu bütün yönleriyle ele alma.
 7. Türk dilinin farklı alfabelerle yazılmış metinlerini okuma, anlama, çevriyazıya aktarma, yorumlama ve değerlendirme.
 8. Türk dünyasıyla iletişim kurma, çağdaş Türk lehçelerine dair bilimsel araştırma yapma.
 9. Türk dili ve edebiyatının değerlerini ortaya çıkarma, hayat ve toplumla ilişkisine dair proje ve etkinlikler düzenleme.
 10. Türk dili ve edebiyatı alanında gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma.
 11. Çalıştığı alanın bilimsel kaynaklarını bilme, değerlendirme ve kullanma.
 12. Türk dili ve edebiyatı ile diğer sosyal bilimler arasında ilişki kurma.