SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İktisat

İktisat Yüksek Lisans Programı öğrencilere iktisat teorisiyle güncel iktisadi sorunlar arasında ilişki kurabilme, akademik düşünme,  ortaya çıkan yeni gelişmeleri teorik düzeyde analiz edebilme ve  bu bilgilerin uygulanmasına yönelik pratik çalışmaları ortaya koymalarını   amaçlanmıştır.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İktisat alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, iktisat alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 2. İktisat alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
 3. Karar, uygulama ve davranışlarında iktisat alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 4. İktisat alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 5. İktisat alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirebilir.
 6. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 7. İktisat alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 8. İktisat bilimi ve iş hayatı çerçevesinde toplumsal, bilimsel ve etik sorunlara yaratıcı çözümler bulur ve bu çözümleri destekleyebilecek değerleri yaygınlaştırır.
 9. İktisat alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir.
 10. Geçmişteki iktisadi olayları bilimsel bir düzlemde analiz ederek, gelecekte yaşanması muhtemel iktisadi olaylar hakkında öngörülerde bulunabilme yeteneğine sahiptir.
 11. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ekonomi ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.