SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tıp Hukuku

Tıp Hukuku Yüksek Lisans Programı ve Amacı

Tıp Hukuku ülkemizde henüz çok bilinmeyen bir alandır. Ülkemizde 200.000’i aşkın sağlık personelinin uyguladığı tıbbi müdahaleler nedeniyle hukuksal sorumluluğun ele alındığı bu alan, aynı zamanda interdisipliner bir alan olarak kendisini göstermektedir.  Tıp hukukunun uygulamadaki önemine rağmen, bir yandan müstakil bir alan olmaması, öte yandan şu ana kadar ülkemizdeki hukukçuların kendi uzmanlık alanlarının yanı sıra bu alanla ilgilenmiş olmaları, yani müstakil tıp hukukçularının bulunmayışı, bu alana şimdiye kadar sadece adli tıp uzmanlarının alaka göstermiş olması, çok teknik bir alan olan tıp hukukunun gelişmesini önlemiştir. Programımız bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede programda, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının cezai ve hukuki sorumlulukları, adli tıp, zorunlu mali sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemi, biyo-tıp etiği ve hukuk kavramlarına ilişkin dersler yer almaktadır.

Program Yeterlilikleri

  1. Tıp Hukuku alanında araştırma yapma ve bilgiye erişme yeteneği kazanır.
  2. Tıp Hukuk alanında bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere aktarma yeteneği kazanır.
  3. Tıp Hukuku alanında evrensel kavramları algılar.
  4. Tıp Hukuku alanında stratejik düşünme yeteneğine sahip olur.
  5. Tıp Hukuku alanında ulusal ve uluslararası literatür hakkında bilgiye sahip olur.