SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Kamu Yönetimi

Birey-kamu yararı bütünlüğü yaklaşımını, evrensel değerler merkezli eğitim ile bütünleştiren bir niteliği hedefleyen Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal ve yönetsel değişimleri araştırmak, bu alanda üretilen bilgi, bulgu ve değerleri, kamu, özel sektör ve sivil toplumla paylaşmaktır.

Programımız, öğrencilerin yerel yönetim, bürokrasi, stratejik düşünme ve planlama, çevre ve kentleşme, Türkiye’nin toplumsal yapısı ve yönetim tarihi gibi kamu yönetiminin farklı yönlerini anlamalarını sağlayacak kavramsal-teorik çerçeveyi eğitim müfredatına dengeli bir şekilde dağıtmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında araştırma projelerinde yer alma imkanı yanında, proje çalışması sırasında merkezi ve yerel kamu kurumlarında araştırma için çok yönlü destek sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin teorik bilgiler yanında uygulamaya dayalı bilgiler de elde ederek yenilikçi ve sorgulayıcı bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimizin 30 kredilik ders yükünü tamamladıktan sonra proje hazırlamaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

  1. Bölüm öğrencileri,  Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda (Yerel Yönetim, Bürokrasi, Stratejik Düşünme ve Planlama, Çevre ve Kentleşme, Türkiye’nin toplumsal yapısı ve tarihi) bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
  2. Bölüm öğrencileri, Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda uygulamayı sağlayan kanıtlanmış bilgi ve anlayışa sahiptir.
  3. Bölüm öğrencileri, Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda kavramsal düşünme ve muhakeme yürütme becerisi kazanır.
  4. Bölüm öğrencileri, Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda var olan bilimsel bilgi ve uygulamaları öğrenir.
  5. Bölüm öğrencileri, Yerel Yönetim ve Bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
  6. Bölüm öğrencileri, Kamu Yönetiminin ilgili alanlarında hem teorik hem de uygulamalı alanlarda düşünme, çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazanır.
  7. Bölüm öğrencileri, Kamu Yönetiminin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama için gerekli düzeye ulaşır.
  8. Bölüm öğrencileri, Kamu Yönetimi ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşır.  
  9. Bölüm öğrencileri, Kamu Yönetimi ve ilgili alanlarda teorik bilgi geliştirme ve uygulama için disiplinlerarası bir perspektifle çalışma becerisine sahip olur.