SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sağlık Yönetimi

Ülkemizde kamu ve özel sağlık kurumları giderek gelişmektedir. Son dönemdeki yapılanmalar sağlık sektörünün dinamik ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda gerçekleşmesine neden olmuştur. Sağlık kuruluşlarının daha verimli ve etkin biçimde yönetilmesi çok daha önemli hale gelmiştir. 

Sağlık kuruluşlarının yönetimi ayrı bir uzmanlık alanı durumundadır. Sağlık kuruluşlarında görev alan ya da alacak olan personelin sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda uzmanlık bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Dünyada ve ülkemizdeki sağlık yönetimine ilişkin gelişmeler, hem teorik hem de uygulama olarak programa yansıtılmıştır. Programın eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimizin 30 kredilik ders yükünü tamamladıktan sonra proje hazırlamaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri:
Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

  1. Sağlık Yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik uzmanlık derecesinde bilgi edinir.
  2. Sağlık kurumlarında performans yönetimi, stratejik yönetim, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olur.
  3. Sağlık mevzuatını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
  4. Sağlık etiği konusunda teorik ve pratik bilgi edinir.
  5. Sağlık Yönetimi alanında özgün çalışmalar yapar ve bu çalışmalarıyla alana katkı sağlar.
  6. Sağlık pazarlamasında çeşitli stratejiler öğrenir ve bu stratejilerin uygulanmasına yönelik projeler üretir.
  7. Sağlık kurumlarının mali yapısı ve sağlık ekonomisi hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olur.
  8. Sağlık alanında temel kavram ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.