SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz  Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri Tablosu

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi tezsiz yüksek lisans programında,  uluslararası mal ve sermaye akımlarının analizi hedefleniyor. Bu hedefe paralel olarak tasarlanan eğitim programı Türk iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamalı bilgilerle donanmış işgücünü geliştirmeyi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının kuramsal ve uygulamaya dönük yapısı, iş hayatına yeni atılacak genç üniversite mezunlarının spesifik bir alan bilgisine kavuşmasını amaçlamaktadır.  Diğer yandan piyasa şartlarında tecrübe birikimine sahip çalışanların eksikliğini hissettiği teorik bakış açısının kazandırılması programın diğer önemli kazancı olacaktır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi, özel ve kamu sektöründe dış ticari bağlantılarla ilgili birimlerde kariyerini yükseltmek isteyen çalışanlar veya gelecekte parlak bir alanda çalışma arzusunda olan tüm üniversite mezunlarının kendini geliştirebileceği lisansüstü bir programdır.

Yüksel lisans Programında uzmanlık düzeyi yüksek akademisyenler ve tecrübeli profesyonellerden oluşan öğretim kadrosu öğrencilerin kazancını en yüksek düzeye çıkaracak etkileşimli ve pozitif süreç oluşturmaktadır.

Verilecek dersler arasında uluslararası ticarete ilişkin giriş düzeyinden vergilendirmeye uzanan konular bulunmaktadır. Sermaye piyasaları, portföy yönetimi, finans yönetimi gibi yatırım konularına ilave olarak bütüncül ve modern bir yaklaşımı kapsayan elektronik ticaret ve dijital ekonomi gibi konular da yer almaktadır. Akademik danışman eşliğinde hazırlanacak dönem projesi ise yıl içinde edinilen birikimi uygulamaya aktarmaktadır.

  1. Bölüm öğrencileri , uluslararası ekonomi, işletmecilik, finans, pazarlama ve hukuk  bilgilerini Uluslararası ticaret ve yatırım ticaret alanında uzmanlık düzeyinde geliştirerek  bütüncül bir bakış açısı ile kullanabilir.
  2. Bölüm öğrencileri , İthalat ve ihracat süreci, finansmanı ve belgeleri konularında edindiği bilgiyi uygulamaya dönüştürebililir.
  3. Bölüm öğrencileri , potansiyel pazar alternatiflerini araştırarak dış ticaret fırsatları yaratabilir ve uygun strateji geliştirebilir.
  4. Bölüm öğrencileri , dış ticaret faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çevresel faktörleri ve gelişmeleri takip edebilir, yorumlayabilir, yeni çözümler üretebilir.
  5. Bölüm öğrencileri,  uluslararası iletişim, müzakere teknik ve stratejilerini kullanabilir.
  6. Bölüm öğrencileri, dış ticaret ile ilgili verileri bilgi teknolojileri yardımı ile toplayabilme, analiz edebilme, elde edilen bulguları raporlayabilme, sunabilme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
  7. Bölüm öğrencileri,  dış ticaret sorunlarına etik değerler çerçevesinde objektif ve sistematik bir yaklaşımla çözüm üretebilir, zamanı etkin kullanabilir ve gerektiğinde inisiyatif alabilir.
  8. Bölüm öğrencileri,  takım çalışması yapabilir ve sürece yönetici olarak katılabilir.
  9. Bölüm öğrencileri, uluslararası Ticaret ve Yatırım alanlarında teorik ve pratik alanlarda düşünme, çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazanır.