SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yerel Yönetimler ve Şehircilik

Küreselleşme, demokratikleşme, bilgi toplumu olma, kentleşmenin artması gibi son yıllarda giderek daha fazla etkisi hissedilen, birbirinden farklı ve iç içe geçmiş süreçler, yerel hizmet kavramını dolayısı ile yerel yönetimleri ve şehirleri yeniden şekillendirmektedir. Birçok ülkede, diğer alanlarda olduğu gibi, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları da ivme kazanmıştır.

Yerel yönetimlerin daha etkin, hızlı karar alabilen ve esnek bir yapıya kavuşturulması, yerel yönetimlerin faaliyet yürüttüğü fonksiyonel alanın yeniden tanımlanması, şeffaflık ve hesap verebilirlilik ilkelerinin geçerli kılınması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi yeni düzenin temel gelişme noktalarını oluşturmaktadır.

Program kapsamında; Yerel yönetimler ve şehirleşme alanlarındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmelerin çok yönlü analiz edilmesi, Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimler  ve şehircilik alanındaki başarılı model ve uygulamaların araştırılması ve incelenmesi, Şehri yöneten kurumlardaki en üst düzeyinden en alt düzeyine kadar uygulamacı konumdaki personelin kapasitesinin çok yönlü olarak geliştirilmesi, Türkiye’de yerel yönetim ve şehir ile ilgili mevzuatın derinlemesine analiz edilmesi, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

  1. Bölüm öğrencileri,  Yerel Yönetim alanında bilimsel ve analitik düşünme becerileri kazanır.
  2. Bölüm öğrencileri, ,  Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda uygulamayı sağlayan kanıtlanmış bilgi ve anlayışa sahiptir.
  3. Bölüm öğrencileri Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda kavramsal düşünme ve muhakeme yürütme becerisi kazanır.
  4. Bölüm öğrencileri, Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda var olan bilimsel bilgi ve uygulamaları öğrenir.
  5. Bölüm öğrencileri, Yerel Yönetim ve Bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
  6. Bölüm öğrencileri, Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında hem teorik hem de uygulamalı alanlarda düşünme, çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazanır.
  7. Bölüm öğrencileri, Yerel Yönetimlerin içerdiği alanlarda daha ileri düzeyde araştırma, bilgi edinme ve uygulama için gerekli düzeye ulaşır.
  8. Bölüm öğrencileri, Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri takip eder ve sahip olduğu bilgileri, ilgili alanda çalışma yapan kişilerle paylaşma sorumluluğu taşır.  
  9. Bölüm öğrencileri, Yerel Yönetimlerin ilgili alanlarında teorik bilgi geliştirme ve uygulama için disiplinlerarası bir perspektifle çalışma becerisine sahip olur.