SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN

E-Posta: hayrunnisa.alan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2615

Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ

E-Posta: cigdem.kilic@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 3452

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YİĞİT

E-Posta: fatih.yigit@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2518

Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN

E-Posta: lutfullah.karaman@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 12

Prof. Dr. Ahmet CİHAN

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet CİHAN

E-Posta: ahmet.cihan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2041

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

E-Posta: ihsan.fazlioglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 06

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

E-Posta: hamza.ates@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2505

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

E-Posta: murat.tasdemir@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 25 14

Prof. Dr. Turhan KAÇAR

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Turhan KAÇAR

E-Posta: turhan.kacar@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 34

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

E-Posta: ihsan.fazlioglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 06

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ

E-Posta: muharrem.dayanc@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2638

Doç. Dr. İsmail Hakkı KADI

Uluslararası Osmanlı Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İsmail Hakkı KADI

E-Posta: ismailhakki.kadi@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2601

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

E-Posta: salih.kusluvan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2753

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ

E-Posta: refik.korkusuz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 02

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fevzi ESEN

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fevzi ESEN

E-Posta: fevzi.esen@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 48

Doç. Dr. Aygül YANIK

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aygül YANIK

E-Posta: aygul.yanik@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 3150

Doç. Dr. Adem BALTACI

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Adem BALTACI

E-Posta: adem.baltaci@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 45

Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ

Tıp Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ

E-Posta: hakan.hakeri@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 04